Tandem welzijn

Tandem Welzijn is een netwerk van sociale professionals die werken aan de aansluiting van de eisen vanuit de samenleving op de eigen mogelijkheden van mensen. Het zijn professionals die betekenis geven aan relaties die bewoners uit Nijmegen in hun wijk en buurt aangaan.

twitter