Ontwerp, tekst en samenstelling: Deel 2 ontwerpers, Nijmegen
Technische realisatie: Leukeleu, Utrecht

Deel 2 ontwerpers heeft deze website met grote zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. We zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website. Suggesties en verbeteringen kunt u mailen naar ontwerp@deel2.com t.a.v. E. Nauta.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van Deel 2 ontwerpers.

©2012 Deel 2 ontwerpers

twitter