JJI De Hunnerberg

JJI De Hunnerberg is een eigentijdse jeugdinrichting. In JJI De Hunnerberg zitten jongens en meisjes die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een zogenaamde PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.
Naar aanleiding van een door Deel 2 ontwerpers belegde brainstorm kwam de volgende missie naar boven: Door het bieden van een veilig leefklimaat en een positieve benadering krijgen jongeren meer kans op een betere toekomst.

twitter