Woldring communicatie & management

Maike Woldring is gespecialiseerd in marketing communicatie en projectleiding voor musea en culturele instellingen.

twitter