Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in de regio Liemers en Achterhoek. Zodat men er veilig kan ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doet het Waterschap door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

twitter