De C-sleutel

De C-Sleutel is een adviesbureau voor communicatie dat zich richt op communicatiebeleid, -strategie en planvorming. We werken in opdracht van de C-Sleutel voor de Scholengroep Veluwezoom.

twitter